Kruimelpad

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen

Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie is opgericht bij Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad (van 26 oktober 2004, PB L 349/2004 van 25.11.2004).

FRONTEX coördineert de operationele samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen; helpt de lidstaten bij het opleiden van nationale grenswachten, met inbegrip van de vaststelling van gemeenschappelijke opleidingsnormen; voert risicoanalyses uit; volgt de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek dat relevant is voor de controle en de bewaking van de buitengrenzen; staat de lidstaten bij in omstandigheden die extra technische en operationele bijstand aan de buitengrenzen vergen; en biedt de lidstaten de nodige ondersteuning bij de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties.

FRONTEX houdt nauw contact met andere communautaire partners en EU-partners die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid aan de buitengrenzen, zoals EUROPOL, de EPA en OLAF, voor douanesamenwerking en voor de samenwerking op het gebied van fytosanitaire en veterinaire controles, teneinde de algemene samenhang te bevorderen.

FRONTEX verhoogt de veiligheid aan de grenzen door de acties van de lidstaten ter uitvoering van communautaire maatregelen in verband met het beheer van de buitengrenzen te coördineren.

Uitvoerend directeur: Ilkka Laitinen

 Zie ook

  • Wie is wie bij de EU English (en)  

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?