You are here:

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izveidoja ar Padomes Regulu (EK) 2007/2004/ (26.10.2004., OV L 349/25.11.2004.).

FRONTEX koordinē operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā; palīdz dalībvalstīm īstenot valsts robežsargu apmācību, tostarp noteikt kopējus apmācības standartus; veic riska analīzi; seko līdzi attīstībai pētījumos, kas ir būtiski ārējo robežu kontrolei un uzraudzībai; palīdz dalībvalstīm gadījumos, kad nepieciešama pastiprināta tehniska un operatīva palīdzība pie ārējām robežām; kā arī nodrošina dalībvalstīm nepieciešamo atbalstu kopīgu atgriešanās operāciju organizēšanā.

Lai veicinātu vispārējo saskaņotību, FRONTEX cieši sadarbojas ar citiem Kopienas un ES partneriem, kas ir atbildīgi par drošību uz ārējām robežām, piemēram, Eiropolu Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , CEPOL Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , OLAF, kā arī par muitas sadarbību un sadarbību fitosanitāro un veterināri sanitāro pārbaužu jomā.

FRONTEX stiprina robežu drošību, nodrošinot dalībvalstu pasākumu koordinēšanu to Kopienas pasākumu īstenošanai, kas attiecas uz ārējo robežu pārvaldību.

Izpilddirektors:
Ilkka Laitinen

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

Kontaktinformācija

Adrese

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Ta-lr
+48 22 205 95 00
Fakss
+48 22 205 95 01
Saites
Sociālie tīkli