Navigācijas ceļš

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izveidoja ar Padomes Regulu (EK) 2007/2004/ (26.10.2004., OV L 349/25.11.2004.).

FRONTEX koordinē operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā; palīdz dalībvalstīm īstenot valsts robežsargu apmācību, tostarp noteikt kopējus apmācības standartus; veic riska analīzi; seko līdzi attīstībai pētījumos, kas ir būtiski ārējo robežu kontrolei un uzraudzībai; palīdz dalībvalstīm gadījumos, kad nepieciešama pastiprināta tehniska un operatīva palīdzība pie ārējām robežām; kā arī nodrošina dalībvalstīm nepieciešamo atbalstu kopīgu atgriešanās operāciju organizēšanā.

Lai veicinātu vispārējo saskaņotību, FRONTEX cieši sadarbojas ar citiem Kopienas un ES partneriem, kas ir atbildīgi par drošību uz ārējām robežām, piemēram, Eiropolu, CEPOL, OLAF, kā arī par muitas sadarbību un sadarbību fitosanitāro un veterināri sanitāro pārbaužu jomā.

FRONTEX stiprina robežu drošību, nodrošinot dalībvalstu pasākumu koordinēšanu to Kopienas pasākumu īstenošanai, kas attiecas uz ārējo robežu pārvaldību.

Izpilddirektors:
Ilkka Laitinen

 Skatīt arī

  • ES uzziņu katalogs “Who is who” English (en)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?