Naršymo kelias

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra buvo įsteigta Tarybos Reglamentu (EB) 2007/2004/ (2004 10 26, OL L 349/25.11.2004).

FRONTEX koordinuoja valstybių narių operatyvų bendradarbiavimą išorės sienų valdymo srityje, padeda valstybėms narėms mokyti valstybės sienų apsaugos pareigūnus, įskaitant bendrų mokymo reikalavimų nustatymą,atlieka rizikos analizę,stebi su išorės sienų kontrole ir stebėjimu susijusių mokslinių tyrimų plėtrą,padeda valstybėms narėms tais atvejais, kai prie išorės sienų reikia didesnės techninės ir operatyviosios pagalbos,teikia valstybėms narės reikiamą pagalbą organizuojant bendras grąžinimo operacijas.

Siekdama nuoseklumo sienų apsaugos srityje, FRONTEX palaiko glaudžius ryšius su Bendrijos ir ES partneriais, atsakingais už išorės sienų saugumą, muitinių bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą fitosanitarinės bei veterinarinės kontrolės srityje, kaip antai: EUROPOL, CEPOL, OLAF.

FRONTEX stiprina sienų apsaugą ir užtikrina valstybių narių veiksmų įgyvendinant Bendrijos priemones, susijusias su išorės sienų priežiūra, koordinavimą.

Vykdomasis direktorius Ilkka Laitinen

 Papildoma informacija

  • ES katalogas „Kas yra kas“ English (en)

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?