You are here:

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) 2007/2004 (26.10.2004., SL L 349, 25.11.2004.).

FRONTEX koordinira operativnu suradnju među državama članicama u području upravljanja vanjskim granicama; pomaže državama članicama u izobrazbi njihove granične policije, što uključuje i utvrđivanje zajedničkih normi izobrazbe; provodi procjenu rizika; prati razvoj istraživanja važnoga za kontrolu i nadzor vanjskih granica; pomaže državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju pojačanu tehničku i operativnu podršku na vanjskim granicama; pruža državama članicama podršku potrebnu pri organizaciji zajedničkih operacija povratka osoba.

Radi cjelovite usklađenosti FRONTEX blisko surađuje s drugim partnerima Zajednice i EU-a nadležnima za sigurnost vanjskih granica (npr. EUROPOL Traducerile linkului anterior   English (en) , CEPOL Traducerile linkului anterior   English (en) , OLAF), za carinsku suradnju i suradnju pri fitosanitarnim i veterinarskim kontrolama.

FRONTEX osigurava koordinaciju aktivnosti što ih države članice provode u okviru Zajedničinih mjera za upravljanje vanjskim granicama te na taj način pridonosi jačanju sigurnosti granica.

Izvršni direktor: Ilkka Laitinen

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama

Kontakt

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Faks
+48 22 205 95 01
PovezniceLinkovi
Društvene mreže