An Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh 

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh le Rialachán (CE) 2007/2004/ ón gComhairle (26.10.2004, Iris Oifigiúil L 349/25.11.2004).

Comhordaíonn FRONTEX comhar oibríochtúil idir Bhallstáit maidir le bainistiú teorainneacha seachtracha; cabhraíonn sé le Ballstáit gardaí teorann náisiúnta a thraenáil, lena n-áirítear comhchaighdeáin oiliúna a bhunú; déanann sé anailís ar rioscaí; déanann sé obair leantach maidir le taighde a fhorbairt a bhainfidh le rialú agus faireachán ar theorainneacha seachtracha; cabhraíonn sé le Ballstáit i dtosca nuair a bhíonn gá le cúnamh breise teicniúil agus oibríochtúil ag teorainneacha seachtracha; agus soláthraíonn sé do Bhallstáit an tacaíocht atá riachtanach chun comhoibríochtaí fillidh a eagrú.

Bíonn idirchaidreamh ag FRONTEX le comhpháirtithe eile de chuid an Chomhphobail agus an AE atá freagrach as slándáil teorainneacha seachtracha, ar nós EUROPOL English, CEPOL English, OLAF, comhar custam agus comhar maidir le rialú fíteashláintíochta agus tréidliachta, ar mhaithe le comhchuibheas tríd is tríd.

Neartaíonn FRONTEX slándáil teorainneacha tríd a áirithiú go mbíonn comhordú ann idir gníomhaíochtaí na mBallstát nuair a bhíonn bearta Comhphobail á gcur chun feidhme maidir le bainistiú na dteorainneacha seachtracha.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Ilkka Laitinen

 Féach freisin

  • Eolaí "Cé hé cé" an AE English (en)

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?