You are here:

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto on perustettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 (26.10.2004, EUVL L 349, 25.11.2004).

Frontex yhteensovittaa jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla; avustaa jäsenvaltioita kansallisten rajavartijoiden kouluttamisessa, mihin kuuluu myös yhteisten koulutusvaatimusten käyttöönotto; tekee riskianalyysejä; seuraa ulkorajavalvontaan liittyvän tutkimuksen kehitystä; avustaa jäsenvaltioita olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua; ja antaa tarvittavaa tukea jäsenvaltioille yhteisten palauttamisoperaatioiden järjestämiseksi.

Jotta toiminta olisi johdonmukaista, Frontex tekee läheistä yhteistyötä muiden yhteisön ja EU:n toimijoiden kanssa, jotka vastaavat ulkorajojen turvallisuudesta (EUROPOL Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) , CEPOL Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) ja Olaf), tulliyhteistyöstä sekä kasvinterveydellisiin ja eläinlääkinnällisiin rajatarkastuksiin liittyvästä yhteistyöstä.

Frontex vahvistaa rajaturvallisuutta varmistamalla, että jäsenvaltioiden toimet sovitetaan yhteen, kun ulkorajavalvontaan liittyviä yhteisön toimenpiteitä pannaan täytäntöön.

Pääjohtaja: Ilkka Laitinen

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Yhteystiedot

Osoite

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

P.
+48 22 205 95 00
F.
+48 22 205 95 01
Linkit
Sosiaalinen media