Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto on perustettu neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 (26.10.2004, EUVL L 349, 25.11.2004).

Frontex yhteensovittaa jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajavalvonnan alalla; avustaa jäsenvaltioita kansallisten rajavartijoiden kouluttamisessa, mihin kuuluu myös yhteisten koulutusvaatimusten käyttöönotto; tekee riskianalyysejä; seuraa ulkorajavalvontaan liittyvän tutkimuksen kehitystä; avustaa jäsenvaltioita olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua; ja antaa tarvittavaa tukea jäsenvaltioille yhteisten palauttamisoperaatioiden järjestämiseksi.

Jotta toiminta olisi johdonmukaista, Frontex tekee läheistä yhteistyötä muiden yhteisön ja EU:n toimijoiden kanssa, jotka vastaavat ulkorajojen turvallisuudesta (Europol, Cepol ja Olaf), tulliyhteistyöstä sekä kasvinterveydellisiin ja eläinlääkinnällisiin rajatarkastuksiin liittyvästä yhteistyöstä.

Frontex vahvistaa rajaturvallisuutta varmistamalla, että jäsenvaltioiden toimet sovitetaan yhteen, kun ulkorajavalvontaan liittyviä yhteisön toimenpiteitä pannaan täytäntöön.

Pääjohtaja: Ilkka Laitinen

 Ks. myös

  • EU:n virallinen hakemisto "Whoiswho" English (en)  

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.