You are here:

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur loodi kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) 2007/2004/ (26.10.2004, ELT L 349, 25.11.2004).

FRONTEX koordineerib liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd välispiiri haldamisel;abistab liikmesriike piirivalvurite koolitamisel, sealhulgas ühiste õppestandardite väljatöötamisel;teeb riskianalüüse;jälgib välispiiri kontrolli ja valve seisukohalt oluliste uuringute arengut;abistab liikmesriike olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi;ning annab liikmesriikidele vajalikku abi ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamiseks.

FRONTEX teeb tihedat koostööd ühenduse ja ELi muude partneritega, kes vastutavad julgeoleku eest välispiiridel, nagu EUROPOL Valige lingiga seotud tõlked   English (en) , CEPOL Valige lingiga seotud tõlked   English (en) , OLAF ja tolliasutused, ning teeb koostööd fütosanitaarse ja veterinaarse kontrolli alal, et edendada üldist sidusust.

FRONTEX tugevdab piiride julgeolekut, tagades ühenduse välispiiride haldamisega seotud meetmete rakendamisel liikmesriikide meetmete koordineerimise.

Tegevdirektor: Ilkka Laitinen

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

Kontakt

Aadress

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Faks
+48 22 205 95 01
Viidad
Suhtlusvõrgustikud