Navigatsioonitee

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur loodi kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) 2007/2004/ (26.10.2004, ELT L 349, 25.11.2004).

FRONTEX koordineerib liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd välispiiri haldamisel;abistab liikmesriike piirivalvurite koolitamisel, sealhulgas ühiste õppestandardite väljatöötamisel;teeb riskianalüüse;jälgib välispiiri kontrolli ja valve seisukohalt oluliste uuringute arengut;abistab liikmesriike olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi;ning annab liikmesriikidele vajalikku abi ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamiseks.

FRONTEX teeb tihedat koostööd ühenduse ja ELi muude partneritega, kes vastutavad julgeoleku eest välispiiridel, nagu EUROPOL, CEPOL, OLAF ja tolliasutused, ning teeb koostööd fütosanitaarse ja veterinaarse kontrolli alal, et edendada üldist sidusust.

FRONTEX tugevdab piiride julgeolekut, tagades ühenduse välispiiride haldamisega seotud meetmete rakendamisel liikmesriikide meetmete koordineerimise.

Tegevdirektor: Ilkka Laitinen

 Vaata ka …

  • ELi „Who is who” kontaktkataloog English (en)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?