Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 (26.10.2004, EUT L 349 af 25.11.2004).

FRONTEX koordinerer det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser; bistår medlemsstaterne med uddannelse af nationale grænsevagter, herunder med indførelse af fælles uddannelsesstandarder; foretager risikoanalyser; følger udviklingen i forskning, der er relevant for kontrol og overvågning af de ydre grænser; bistår medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser; og yder medlemsstaterne den nødvendige støtte i forbindelse med tilrettelæggelsen af fælles tilbagesendelsesaktioner.

Af hensyn til den overordnede sammenhæng holder FRONTEX tæt kontakt til andre fællesskabs- og EU-partnere, der har ansvar for sikkerheden ved de ydre grænser, som f.eks. EUROPOL, CEPOL og OLAF, og for toldsamarbejdet og samarbejdet inden for plantesundhed og veterinærkontrol.

FRONTEX koordinerer medlemsstaternes initiativer i forbindelse med gennemførelsen af Fællesskabets foranstaltninger vedrørende forvaltning af de ydre grænser og styrker derved sikkerheden ved grænserne.

Administrerende direktør: Ilkka Laitinen

 Se også

  • EU's “Who is who” English (en)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?