Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони

Европейската агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони на страните членки на Европейския съюз е учредена с Регламент (ЕО) 2007/2004/ (26.10.2004, OJ L 349/25.11.2004).

FRONTEX координира операционното сътрудничество между страните-членки в областта на управлението в периферните райони; съдейства на страните-членки при обучението на национални гранични служби, включително и изграждането на общи обучителни стандарти; осъществява анализи на риска; предприема разработването на научноизследователски изследвания, съответстващи на контролирането и наблюдението на периферните райони; подпомага страните-членки при обстоятелства, изискващи повишена техническа и операционна помощ в периферните райони; както и осигурява необходимото съдействие на страните-членки при организиране съвместни операции.

FRONTEX работи в тясно сътрудничество с други партньори на Общността и ЕС, отговорни за сигурността в периферните райони, като например EUROPOL English, CEPOL English, OLAF, сътрудничеството с граничните власти, както и сътрудничеството с пестицидно-санитарните и ветеринарни контролни органи с цел да насърчи цялостна координираност.

FRONTEX подобрява граничната сигурност чрез осигуряване на координация между действията на страните-членки при изпълнението на мерките на Общността по отношение на управлението на периферните граници.

Изпълнителен директор: Илка Лаитинен

 Вижте също

  • Указател на ЕС „Who is who“ English (en)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?