You are here:

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Áttekintés

 • Szerep: tényeken alapuló tanácsadás az alapvető jogok területén
 • Igazgató: a kinevezés függőben van
 • Alapítás éve: 2007
 • Alkalmazottak száma: 105 
 • Székhely: Bécs, Ausztria
 • Honlap: FRA

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) független, tényeken alapuló tanácsokat nyújt az uniós és a tagállami döntéshozóknak. Célja, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos eszmecserék, szakpolitikák és jogszabályok célzottabbak legyenek és minél több hiteles információn alapuljanak.

Milyen feladatokat lát el?

Az ügynökség tanácsokkal segíti az uniós intézményeket és a tagállami kormányokat az alapvető jogokkal kapcsolatban, különösen az alábbi területeken:

 • Hátrányos megkülönböztetés
 • Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
 • Rasszizmus/idegengyűlölet
 • Adatvédelem
 • A sértettek jogai
 • A gyermekek jogai

Célja az alapvető jogok térnyerésének elősegítése és hatékonyabb védelmük EU-szerte. Partnereivel ezért az alábbiak terén egyeztet és folytat együttműködést:

 • Információgyűjtés és -elemzés szociális jogi kutatások révén
 • Támogatás és szakértői tanácsadás
 • Az alapvető jogokkal kapcsolatos tájékoztató és tudatosító kampányok

Szervezeti felépítés

Az ügynökség 5 szervezeti egységből áll, amelyből kettő a tényeken alapuló támogatással, egy pedig az érdekelt felekkel foglalkozik. Az ügynökséget az igazgató Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) irányítja, akit munkájában az alábbi testületek segítik:

 • Az igazgatótanács Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) , amelynek feladata, hogy kijelölje a prioritásokat, elfogadja a költségvetést és nyomon kövesse az ügynökség munkáját. Az igazgatótanács tagállamonként egy-egy független szakértőből, az Európai Bizottság két képviselőjéből és az Európa Tanács által kinevezett független szakértőből áll.
 • A végrehajtó bizottság Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) , amely előkészíti az igazgatótanács döntéseit.
 • A tudományos bizottság Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) 11 tagja, akik azt hivatottak biztosítani, hogy az ügynökség munkája megfeleljen a legmagasabb tudományos követelményeknek.

Hogyan végzi munkáját?

Az ügynökség stratégiai tervben Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) rögzíti az elérendő célokat. Ez, és az öt évre szóló többéves keret Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) határozza meg az ügynökség munkáját. A többéves keret létrehozását az igazgatótanáccsal és az uniós szervekkel folytatott széles körű konzultáció előzi meg. Az FRA emellett minden évben munkaprogramot Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) is elfogad.

Az ügynökség ügyel arra, hogy mindig az aktuális alapjogi kérdésekkel és a jövőbeli tendenciákkal foglalkozzon. Ennek érdekében uniós, tagállami és helyi szinten szorosan együttműködik partnereivel.

Érdekeltek széles körével egyeztet továbbá annak garantálása céljából, hogy projektjei konkrét problémákra jelentsenek megoldást és konkrét igényeket elégítsenek ki. Az ügynökség számos szervezettel Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) (pl. uniós ügynökségekkel Az előző linken elérhető szöveg fordításai     English (en) ) osztja meg ismereteit és erőforrásait, illetve egyeztet a kutatások során.

Kik látják hasznát tevékenységének?

Az FRA folyamatos együttműködést tart fent az uniós intézményekkel és tagállamokkal, amelyeket független szakértői tanácsokkal, valamint az alapjogokkal kapcsolatos elemzésekkel segíti. Az általa létrehozott hálózatok és a partnereivel kiépített többszintű kapcsolatok révén tanácsait és kutatási eredményeit a tagállami kormányok és az Unió döntéshozói egyaránt megismerhetik.

Az FRA szoros munkakapcsolatban áll különösen az alábbi szereplőkkel:

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Kapcsolatfelvétel

Cím

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699