You are here:

Agencija Europske unije za temeljna prava

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) osnovana je u Beču Uredbom Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF (SL L 53/2, 22.2.2007.).

Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedničke su vrijednosti svih država članica EU-a. To je istaknuto u članku 6. Ugovora o EU-u: “Kao opća načela prava Zajednice Unija poštuje temeljna prava kako su zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisanom u Rimu 4. studenoga 1950. te kako proizlaze iz ustavnih tradicija zajedničkih državama članicama”.

Cilj je Agencije mjerodavnim institucijama i tijelima Zajednice te njezinim državama članicama pomagati i pružati stručne informacije o temeljnim pravima pri provedbi prava Zajednice te ih podržavati pri poduzimanju mjera i odlučivanju o prikladnom djelovanju.

Glavni zadaci Agencije su:

  1. prikupljanje, analiza i razglašivanje ciljeva te pouzdanih i usporedivih podataka vezanih uz stanje temeljnih prava u EU-u
  2. unaprjeđenje usporedivosti i pouzdanosti podataka zahvaljujući novim metodama i standardima
  3. provođenje i/ili promicanje istraživanja i studija u području temeljnih prava
  4. izrada i objava zaključaka i mišljenja o određenim temama (na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije)
  5. promicanje dijaloga s civilnim društvom radi jačanja javne svijesti o temeljnim pravima.

Agencija, međutim, NIJE ovlaštena razmatrati individualne žalbe ili donositi propise.

Tematska područja rada Agencije utvrđena su višegodišnjim okvirom (Odluka 2008/203/EZ), što ga je za razdoblje od pet godina donijelo Vijeće nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Najvažnija područja djelovanja agencije i dalje su borba protiv rasizma, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije.

Agencija blisko surađuje s drugim institucijama i tijelima na nacionalnoj i europskoj razini; posebno uspješna suradnja ostvarena je s Vijećem Europe i civilnim društvom, primjerice uspostavljanjem platforme za temeljna prava.

Agenciju čine:

  1. direktor nadležan za svakodnevno upravljanje Agencijom, imenovanje osoblja te pripremu i provedbu godišnjeg programa rada
  2. upravni odbor nadležan za učinkovit rad Agencije, donošenje nacrta proračuna i programa rada te praćenje njihove provedbe
  3. izvršni odbor koji pomaže u radu upravnog odbora
  4. znanstveni odbor nadležan za osiguranje znanstvene kvalitete rada Agencije.

FRA obuhvaća EU i njezinih 28 država članica. Osim toga, u radu Agencije u ulozi promatrača mogu sudjelovati države kandidatkinje (Turska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija), o čemu odlučuje mjerodavno vijeće za pridruživanje utvrđujući prirodu, opseg i način njihova sudjelovanja u radu FRA-e. Vijeće također može pozvati zemlje koje su sklopile Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU-om da sudjeluju u radu Agencije.

Agencija za temeljna prava preuzela je zadaće nekadašnjeg Europskog centra za praćenje rasizma i ksenofobije (EUMC), osnovanog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1035/97 od 2. lipnja 1997. (SL L 151, 10.6.1997. Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ).

Djelujući u razdoblju od 1997. do veljače 2007., EUMC je pružao Zajednici i državama članicama objektivne, pouzdane i usporedive informacije i podatke o rasizmu, ksenofobiji i antisemitizmu u EU-u. Cilj je bio pomoći EU-u i državama članicama u poduzimanju mjera ili odlučivanju o djelovanju protiv rasizma i ksenofobije. EUMC je proučavao rasprostranjenost i razvoj rasizma i ksenofobije te analizirao njihove uzroke, posljedice i učinke. To je ostvareno uglavnom zahvaljujući europskoj informacijskoj mreži za rasizam i ksenofobiju (RAXEN) koja je prikupljala značajne informacije na nacionalnoj razini. EUMC je razvijao strategije za borbu protiv rasizma i ksenofobije te istovremeno isticao i razglašivao primjere dobre prakse pri rješavanju tih ključnih problema.

Godina osnivanja: 2007

Morten Kjærum
Direktor

Agencija Europske unije za temeljna prava

Kontaktni podaci

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
PovezniceLinkovi