You are here:

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat odborné poradenství v problematice základních práv.
 • Ředitel: jmenování probíhá
 • Datum zřízení: 2007
 • Počet zaměstnanců: 105 
 • Sídlo: Vídeň (Rakousko)
 • Internetové stránky: FRA

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje nezávislé odborné poradenství, kterého mohou využít vnitrostátní i unijní orgány s rozhodovací pravomocí. Přispívá tak k tomu, že diskuse, politiky a právní předpisy v oblasti základních práv vycházejí z fundovaných podkladů a reálné situace.

Náplň činnosti

Poskytuje poradenství orgánům EU a členským státům v problematice základních práv, zejména v těchto oblastech:

 • diskriminace
 • přístup ke spravedlnosti
 • rasismus a xenofobie
 • ochrana údajů
 • práva obětí
 • práva dětí

Agentura si klade za cíl pomoci účinněji prosazovat a chránit základní práva v celé EU. Za tímto účelem spolupracuje a konzultuje problematiku se svými partnery v těchto oblastech:

 • shromažďování a analýza údajů a informací na základě sociálně-právního výzkumu
 • poskytování pomoci a odborného poradenství
 • komunikace a zvyšování povědomí o základních právech.

Struktura

Agentura má 5 odborů. Dva jsou odpovědné za poskytování odborných doporučení, přičemž jeden odbor aktivně spolupracuje se zúčastněnými stranami. V čele agentury stojí ředitel Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) . Dále její činnost řídí tyto orgány :

 • Správní rada Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , která určuje pracovní priority, schvaluje rozpočet a sleduje činnost agentury FRA. Je složena z nezávislých odborníků jmenovaných jednotlivými státy, 2 zástupců Evropské komise a jednoho zástupce Rady Evropy.
 • Výkonná rada Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , která připravuje rozhodnutí správní rady.
 • Jedenáctičlenný vědecký výbor Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , který dohlíží na to, aby činnost agentury FRA odpovídala standardním normám.

Způsob fungování

Působení agentury se řídí strategickým plánem Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , který stanoví její cíle. Činnost agentury je dále určena 5letým rámcem Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , sestaveným na základě rozsáhlých konzultací správní rady s orgány EU. Každý rok se vypracovává podrobný pracovní program Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) .

Agentura FRA úzce spolupracuje se svými partnery na unijní, vnitrostátní a místní úrovni, aby zajistila, že její činnost reaguje na aktuální otázky v oblasti základních práv a trendy budoucího vývoje.

Agentura vede konzultace se širokou škálou zúčastněných stran, aby se zajistilo, že její projekty řeší konkrétní nedostatky a potřeby. Rovněž koordinuje svůj výzkum a vyměňuje si poznatky s  řadou organizací Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , včetně agentur EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu     English (en) , aby vytvářela sdílený soubor znalostí a zdrojů.

Pro koho znamená přínos

Agentura FRA trvale spolupracuje s orgány EU a členskými státy, poskytuje jim nezávislé odborné poradenství a analýzy v oblasti základních práv. Vytvořila sítě a navázala kontakty s partnery na všech úrovních tak, aby její poradenství a výzkum mohly využívat rozhodovací orgány členských států a EU.

Agentura udržuje úzké pracovní vztahy především s:

Agentura Evropské unie pro základní práva

Kontakt

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Odkazy