Sökväg

Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor

Fonden är ett EU-organ som inrättades 1975 för att bidra till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa. Den tillhandahåller resultat, kunskap och råd från fristående och komparativ forskning till regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och Europeiska kommissionen.

Fondens arbete är organiserat kring tre centrala expertområden med tyngdpunkten på följande frågor:

  1. Arbetsvillkor: inbegripet arbetsorganisation, tidsfrågor på arbetsplatsen, flexibilitet, övervakning av förändringar av arbetsvillkoren.

  2. Levnadsvillkor: frågor som inverkar på vardagslivet för Europas medborgare, däribland balansen mellan arbete och familjeliv, tillgången till offentlig social service och främjandet av integrering i arbetslivet.

  3. Arbetsmarknadsrelationer: industriell förändring och omstrukturering i företagen, medbestämmande, europeiseringen av arbetsmarknadsrelationerna.

Fonden inrättade nyligen Europeiskt centrum för övervakning av förändringar som skall analysera och föregripa förändringar inom industrin och företagen för att stödja socioekonomiska framsteg.

Fondens forskningsrapporter kan laddas ned gratis från webbplatsen eller beställas på Internet www.eurofound.europa.eu.

Fondens styrelse har en trepartsstruktur med företrädare för offentliga myndigheter (regeringar och Europeiska kommissionen), arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

Direktör:
Juan Menéndez-Valdés

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?