Navigacijska pot

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Fundacija je organ Evropske unije, ki je bil ustanovljen leta 1975 z namenom prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Evropi. Vladam, delodajalcem, sindikatom in Evropski komisiji posreduje ugotovitve, rezultate, znanja in nasvete iz neodvisnih ter primerljivih raziskav.

Fundacija organizira svoje delo okoli treh osrednjih strokovnih področij in se osredotoča na naslednja vprašanja:

  1. delovni pogoji: vključno z organizacijo dela, organizacijo časa na delovnem mestu, prilagodljivostjo, spremljanjem sprememb delovnih pogojev;

  2. življenjski pogoji: problemi, ki vplivajo na vsakodnevno življenje državljanov Evrope, med njimi ravnotežje med delovnim ter družinskim življenjem, socialne javne storitve in spodbujanje vključevanja v delovno razmerje;

  3. odnosi med delodajalci in delojemalci: spremembe v gospodarskih panogah in prestrukturiranje podjetij, udeležba zaposlenih pri sprejemanju odločitev, vzpostavljanje odnosov med delodajalci in delojemalci na evropski ravni.

Fundacija je pred kratkim ustanovila Evropski center za spremljanje sprememb (EMCC) z namenom analiziranja ter napovedovanja sprememb v gospodarstvu in podjetjih, da bi tako prispevala k družbenogospodarskemu razvoju.

Poročila o raziskavah Fundacije se lahko brezplačno prenesejo s spletne strani ali naročijo preko spletne povezave na naslovu www.eurofound.europa.eu.

Fundacija ima tristranski upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov organov oblasti (vlade in Evropske komisije), delodajalskih organizacij in sindikatov.

Vršilec dolžnosti direktorja:
Juan Menéndez-Valdés

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?