Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă este un organism al Uniunii Europene înfiinţat în 1975, în scopul de a contribui la planificarea şi instituirea unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune în Europa. Ea pune la dispoziţia guvernelor, angajatorilor, sindicatelor şi Comisiei Europene date, cunoştinţe şi avize rezultate din studii independente şi comparative.

Fundaţia îşi desfăşoară activitatea în trei domenii centrale de expertiză, concentrându-se pe următoarele chestiuni:

  1. condiţii de muncă: inclusiv organizarea muncii, planificarea timpului la locul de muncă, flexibilitatea, monitorizarea schimbărilor asociate condiţiilor de muncă;

  2. condiţiile de viaţă: chestiuni care afectează viaţa cotidiană a cetăţenilor europeni, inclusiv echilibrul între viaţa profesională şi cea de familie, punerea la dispoziţie de servicii publice şi promovarea integrării profesionale;

  3. relaţii industriale: modificările industriale şi restructurarea firmelor mari, participarea angajaţilor la luarea deciziilor, europenizarea relaţiilor industriale.

Recent, Fundaţia a creat Centrul European de Monitorizare a Schimbării (EMCC) pentru a analiza şi anticipa schimbările la nivel industrial şi al firmelor, în vederea sprijinirii progresului socio-economic.

Rapoartele de cercetare ale Fundaţiei pot fi descărcate în mod gratuit direct de pe site-ul web sau comandate online, la www.eurofound.europa.eu.

Fundaţia este condusă de către un consiliu de administraţie tripartit, format din reprezentanţi ai autorităţilor publice (guverne şi Comisia Europeană), ai organizaţiilor patronale şi ai sindicatelor.

Juan Menéndez-Valdés,
Director

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: