You are here:

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Prezentare

 • Rol: oferă contribuții bazate pe cercetare în materie de politici sociale și în domeniul muncii
 • Director: Juan Menéndez-Valdés
 • Înființare: 1975
 • Angajați: 99
 • Sediu: Dublin (Irlanda)
 • Site: Eurofound

Prin intermediul cercetărilor sale, Eurofound contribuie la elaborarea politicilor din domeniul social și al muncii. Obiectivul său final este acela de a sprijini îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai în Europa.

Ce face Eurofound?

Agenția:

 • efectuează cercetări cu privire la aspecte sociale și legate de muncă
 • transmite rezultatele cercetărilor către factorii de decizie europeni și naționali.

Realizează proiecte de cercetare și sondaje paneuropene vizând:

Agenția gestionează două observatoare care oferă informații actualizate despre:

Concluziile care rezultă din activitățile Eurofound pot fi utilizate ca bază pentru elaborarea politicilor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul recentelor inițiative europene privind șomajul în rândul tinerilor și „garanția pentru tineret”.

Eurofound difuzează rezultatele cercetărilor sale și alte informații relevante din punct de vedere al politicilor prin:

 • publicații tipărite și on-line
 • site-ul propriu și rețelele de socializare
 • seminarii și conferințe
 • programul pentru vizitatori.

Structură

Directorul și directorul adjunct al Eurofound răspund în fața unui Consiliu tripartit de administrație format din 87 de membri:

 • 84 de reprezentanți ai guvernelor UE, ai lucrătorilor și angajatorilor
 • 3 reprezentanți ai Comisiei Europene.

Consiliul de administrație are în componență și reprezentanți ai țărilor AELS, care au statut de observatori. Se reunește cel puțin o dată pe an pentru a discuta și adopta programul de lucru și bugetul anual.

Biroul, comitetul executiv al agenției, se întrunește mai des pentru a sprijini activitatea Consiliului de administrație.

Cum lucrează Eurofound?

La fiecare 4 ani, Eurofound își revizuiește strategia și obiectivele. După ample consultări cu Consiliul de administrație și cu instituțiile UE, întocmește un program de lucru pe o perioadă de 4 ani. Ulterior, se elaborează și un program anual de lucru detaliat. Eurofound desfășoară proiectele incluse în programul anual de lucru utilizând resursele de cercetare și monitorizare descrise mai sus.

Fundația desfășoară activități comune de cercetare și comunicare în strânsă cooperare cu alte agenții:

Cine sunt beneficiarii?

Principalul grup-țintă sunt factorii decizionali de la nivelul UE, și anume:

 • instituțiile UE
 • angajatorii din UE
 • organizațiile sindicale la nivel european.

Activitățile Eurofound vizează și alte organisme:

 • guvernele naționale, sindicatele și organizațiile patronale
 • parlamentele
 • institutele de cercetare
 • universitățile.

Activități recente care au contribuit la procesul decizional și la elaborarea politicilor UE

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă

Date de contact

Adresă

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Linkuri