You are here:

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Fundacja jest organem unijnym, który został ustanowiony w 1975 roku w celu przyczynienia się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy w Europie. Fundacja dostarcza rządom, pracodawcom, związkom zawodowym oraz Komisji Europejskiej odpowiedzi, wiedzy i porad na podstawie niezależnych i porównywalnych badań.

Fundacja skupia swoją działalność na trzech głównych dziedzinach specjalistycznych, kładąc szczególny nacisk na następujące zagadnienia:

  1. warunki pracy: obejmujące organizację pracy, zagadnienia związane z czasem pracy w miejscu pracy, elastyczność, monitorowanie zmian warunków pracy;

  2. warunki życia: zagadnienia, które wpływają na codzienne życie obywateli Europy, w tym równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym, zagwarantowanie publicznej pomocy społecznej oraz promowanie włączenia w rynek pracy;

  3. dialog społeczny: zmiany zachodzące w miejscu pracy oraz restrukturyzacja, udział pracowników w podejmowaniu decyzji, europeizacja dialogu społecznego.

Niedawno Fundacja utworzyła Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC), którego zadaniem jest analizowanie i przewidywanie zmian zachodzących w stosunkach przemysłowych i w przedsiębiorstwach w celu wsparcia postępu społeczno-ekonomicznego.

Sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Fundację można pobrać bezpłatnie bezpośrednio ze strony internetowej Fundacji lub zamówić poprzez Internet pod adresem www.eurofound.europa.eu.

Fundacja dysponuje trójstronną Radą Administracyjną, w której skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych (rządy i Komisja Europejska), organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Dyrektor:
Juan Menéndez-Valdés

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Dane kontaktowe

Adres

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Linki