You are here:

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

De Stichting is een agentschap van de Europese Unie, dat in 1975 in het leven is geroepen om betere levens- en arbeidsomstandigheden in de Europese Unie uit te werken en te verwezenlijken. Zij voorziet regeringen, werkgevers, vakbonden en de Europese Commissie van bevindingen, kennis en advies afkomstig van onafhankelijk en vergelijkend onderzoek.

De werkzaamheden van de Stichting zijn rondom drie kerngebieden van expertise georganiseerd, met de nadruk op de volgende thema’s:

  1. arbeidsomstandigheden: met inbegrip van werkorganisatie, tijdsaspecten op de werkplek, flexibiliteit, nauwgezet volgen van veranderingen in de arbeidsomstandigheden;

  2. levensomstandigheden: thema’s die het dagelijkse leven van Europese burgers raken, met inbegrip van evenwicht tussen werk en gezinsleven, beschikbaarheid van openbare sociale diensten en bevordering van de integratie in het arbeidsproces;

  3. arbeidsverhoudingen: industriële veranderingen en herstructurering van bedrijven, participatie van werknemers bij de besluitvorming, Europeanisering van arbeidsverhoudingen.

De Stichting heeft onlangs het Europees Waarnemingscentrum voor het veranderingsproces opgericht om veranderingen in de arbeidsverhoudingen en in het bedrijfsleven te analyseren en erop te anticiperen om zo de sociaal-economische vooruitgang te bevorderen.

Onderzoeksverslagen van de Stichting kunnen gratis rechtstreeks van de website gedownload worden of on line besteld via www.eurofound.europa.eu.

De Stichting heeft een tripartiete raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van overheidsinstanties (regeringen en de Europese Commissie), werkgeversorganisaties en vakbonden.

Waarnemend directeur:
Juan Menéndez-Valdés

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Contact

Adres

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Links