Naršymo kelias

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Fondas yra Europos Sąjungos institucija, įsteigta 1975 m. Jos uždavinys – prisidėti prie geresnių gyvenimo bei darbo sąlygų planavimo ir kūrimo. Fondas teikia nepriklausomų lyginamųjų tyrimų išvadas, žinias ir konsultacijas valdžios institucijoms, darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir Europos Komisijai.

Fondo veikla apima tris pagrindines temines sritis, daugiausia dėmesio skiriama tokiems klausimams:

  1. darbo sąlygoms: darbo organizavimui, laiko paskirstymo darbo vietoje klausimams, lankstumui, darbo sąlygų pokyčių kontrolei;

  2. gyvenimo sąlygoms: klausimams, kurie daro įtaką Europos piliečių kasdieniniam gyvenimui, įskaitant subalansuotą darbo ir šeimyninio gyvenimo santykį, visuomeninių socialinių paslaugų teikimui ir užimtumo skatinimui;

  3. gamybiniams santykiams: gamybiniams pokyčiams ir organizacijų pertvarkymui, darbuotojų dalyvavimui priimant sprendimus, gamybinių santykių artinimui prie Europos standartų.

Fondas neseniai įsteigė Europos pokyčių stebėjimo centrą (EMCC) gamybiniams ir organizacijų pokyčiams, kurie skatintų socialinę ir ekonominę pažangą, analizuoti ir numatyti.

Fondo tyrimų ataskaitas galima nemokamai susirasti internete arba tiesiogiai užsisakyti tinklalapyje www.eurofound.europa.eu.

Fondas turi trišalę administracinę valdybą, kurią sudaro valstybinių institucijų (vyriausybių ir Europos Komisijos), darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai.

Direktoriaus pareigas eina:
Juan Menéndez-Valdés

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?