You are here:

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Az alapítvány európai uniós szervezet, amelyet 1975-ben azért hoztak létre, hogy hozzájáruljon a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséhez és kialakításához Európában. Független és összehasonlító kutatásokból származó megállapításokat, ismereteket és tanácsokat továbbít kormányoknak, munkáltatóknak, szakszervezeteknek és az Európai Bizottságnak.

Az alapítvány három fő szakterület köré szervezi munkáját, fi gyelmét elsősorban a következő kérdésekre fordítva:

  1. munkakörülmények: idetartozik a munkaszervezés, az idővel kapcsolatos kérdések a munkahelyen, a rugalmasság, a munkakörülmények változásainak fi gyelemmel kísérése;

  2. életkörülmények: az európai polgárok mindennapi életét befolyásoló kérdések, beleértve a munka és a családi élet közti egyensúlyt, az állami szociális szolgáltatások nyújtását és a munkába való beilleszkedést;

  3. ipari kapcsolatok: ipari változások és vállalati átszervezések, az alkalmazottak részvétele a döntéshozatalban, az ipari kapcsolatok európaizálódása.

Az alapítvány a közelmúltban létrehozta a Változások Európai Megfi gyelőközpontját (angol rövidítése EMCC), hogy a társadalmi-gazdasági haladás elősegítése érdekében elemezze és előre jelezze az ipari és vállalati változásokat.

A szervezet kutatási jelentései közvetlenül, ingyenesen letölthetők a weblapról, vagy on-line megrendelhetők a következő címen: www.eurofound.europa.eu.

Az alapítvány igazgatótanácsa három terület – állami hatóságok (kormányok), illetve az Európai Bizottság, munkáltatói szervezetek és szakszervezetek – képviselőiből áll.

Igazgató:
Juan Menéndez-Valdés

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Elérhetőségi adatok

Cím

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Linkek