You are here:

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

Zaklada je tijelo Europske unije osnovano 1975. radi doprinosa planiranju i uspostavi boljih životnih i radnih uvjeta u Europi. Zadatak joj je vladama, poslodavcima, sindikatima i Europskoj komisiji dostavljati nalaze, saznanja i savjete proizašle iz neovisnih i usporednih istraživanja.

Zaklada je organizirala svoj rad oko triju ključnih stručnih područja s težištem na sljedećim temama:

  1. radni uvjeti: obuhvaćaju organizaciju rada, pitanja radnoga vremena, fleksibilnost, praćenje promjena u radnim uvjetima

  2. životni uvjeti: pitanja koja utječu na svakodnevni život europskih građana, što uključuje ravnotežu između profesionalnoga i obiteljskoga života, pružanje javnih socijalnih usluga i promicanje zapošljavanja

  3. odnosi između poslodavca i posloprimca: promjene u industrijskome sektoru i restrukturiranje poduzeća, suodlučivanje radnika, definiranje odnosa između poslodavca i posloprimca na europskoj razini.

Zaklada je nedavno osnovala Europski centar za praćenje promjena (EMCC) radi analize i predviđanja promjena u industrijskome i poslovnome sektoru, čime sudjeluje u promicanju socijalnoga i gospodarskoga razvoja.

Izvješća Zaklade o rezultatima istraživanja mogu se besplatno preuzeti izravno s njezinih internetskih stranica ili naručiti na www.eurofound.europa.eu.

Zakladom upravlja trostrani upravni odbor sastavljen od predstavnika javnih tijela (vlada i Europske komisije), udruga poslodavaca i sindikata.

Juan Menéndez-Valdés,
direktor

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

Kontaktni podaci

Adresa

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
PovezniceLinkovi