Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Kehittämissäätiö, joka on Euroopan unionin erillisvirasto, perustettiin vuonna 1975 edistämään yhä parempien elin- ja työolojen suunnittelemista ja aikaansaamista Euroopassa. Se tarjoaa riippumattomasta ja vertailevasta tutkimuksesta saatuja tuloksia, tietoja ja neuvoja hallituksille, työnantajille, ammattiliitoille ja Euroopan komissiolle.

Kehittämissäätiön työ liittyy läheisesti kolmeen asiantuntemuksen ydinalueeseen ja keskittyy seuraaviin aiheisiin:

  1. työolot – työn organisointi, työpaikan aikakysymykset, joustavuus ja työolojen muutosten seuranta

  2. elinolot – eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavat asiat, mukaan lukien työ- ja perhe-elämän välinen tasapaino, julkisten hyvinvointipalvelujen tarjonta ja työllisyyteen liittyvän integroitumisen edistäminen

  3. työmarkkinasuhteet – työelämän muutokset ja yritysten rakenneuudistukset, työtekijöiden osallistuminen päätöksentekoon ja työmarkkinasuhteiden eurooppalaistuminen.

Kehittämissäätiö perusti hiljattain Euroopan muutoksenseurantakeskuksen analysoimaan ja ennakoimaan muutoksia työelämässä ja yrityksissä sosioekonomisen kehityksen tukemiseksi.

Kehittämissäätiön tutkimusraportit ovat ladattavissa maksutta verkkosivustolta, tai niitä voi tilata online-periaatteella osoitteesta www.eurofound.europa.eu.

Kehittämissäätiöllä on kolmikantainen hallintoneuvosto, jossa on julkisten viranomaisten (hallitukset ja Euroopan komissio), työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen edustajia.

Johtaja:
Juan Menéndez-Valdés

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.