You are here:

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Instituttet er et EU-organ, som blev oprettet i 1975 med henblik på at bidrage til planlægning og indførelse af bedre leve- og arbejdsvilkår i Europa. Det formidler undersøgelsesresultater, viden og rådgivning baseret på uafhængig og komparativ forskning til regeringer, fagforeninger og Europa-Kommissionen.

Instituttet arbejder inden for tre centrale ekspertiseområder med fokus på følgende emner:

  1. arbejdsvilkår: herunder arbejdets tilrettelæggelse, tidsrelaterede spørgsmål på arbejdspladsen, fleksibilitet, overvågning af forandringer i arbejdsvilkårene

  2. levevilkår: emner, der har indflydelse på de europæiske borgeres hverdag, herunder balancen mellem arbejdsliv og familieliv, offentlige sociale serviceydelser og fremme af beskæftigelsen

  3. arbejdsmarkedsforhold: ændringer i erhvervsmønstret og omstrukturering af virksomheder, arbejdstagernes deltagelse i beslutningstagningen, europæisering af arbejdsmarkedsforhold.

Instituttet oprettede for nylig Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC), som analyserer og foregriber ændringer i erhvervsmønstret og virksomheder med henblik på at støtte den samfundsøkonomiske udvikling.

Instituttets forskningsrapporter kan downloades gratis direkte fra webstedet eller bestilles online på www.eurofound.europa.eu.

Instituttet har en tredelt bestyrelse, der består af repræsentanter for offentlige myndigheder (regeringer og Europa-Kommissionen), arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

Direktør:
Juan Menéndez-Valdés

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Kontakt

Adresse

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tlf.
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Links