Sökväg

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system

Byrån inrättades för att driva stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Den stöder aktivt genomförandet av EU:s politik för

  • asylfrågor
  • migration
  • gränsförvaltning.

Byrån bistår EU-länderna i deras arbete för att med teknikens hjälp göra EU säkrare.

Den drivs med respekt för de grundläggande medborgerliga rättigheterna och har en hög nivå på säkerheten och dataskyddet.

Byråns huvuduppgifter är driften av

Byrån inledde sin verksamhet i december 2012 i enlighet med förordning (EU) 1077/2011.

Huvudkontoret ligger i Estlands huvudstad Tallinn. Den operativa förvaltningen finns i Strasbourg (Frankrike) och en backup-enhet i Sankt Johann im Pongau (Österrike).

Krum Garkov
Verkställande direktör

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?