You are here:

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system

Byrån inrättades för att driva stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Den stöder aktivt genomförandet av EU:s politik för

  • asylfrågor
  • migration
  • gränsförvaltning.

Byrån bistår EU-länderna i deras arbete för att med teknikens hjälp göra EU säkrare.

Den drivs med respekt för de grundläggande medborgerliga rättigheterna och har en hög nivå på säkerheten och dataskyddet.

Byråns huvuduppgifter är driften av

Byrån inledde sin verksamhet i december 2012 i enlighet med förordning (EU) 1077/2011.

Huvudkontoret ligger i Estlands huvudstad Tallinn. Den operativa förvaltningen finns i Strasbourg (Frankrike) och en backup-enhet i Sankt Johann im Pongau (Österrike).

Krum Garkov
Verkställande direktör

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system

Kontaktuppgifter till

Adress

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Länkar