You are here:

Agencija Evropske unije za obsežne informacijske sisteme

Agencijo za obsežne informacijske sisteme so ustanovili, da bi upravljala obsežne informacijske sisteme na področju svobode, varnosti in pravice. S svojim delom podpira izvajanje politik EU v zvezi z:

  • azilom
  • migracijo
  • nadzorom mej

Agencija podpira predvsem prizadevanja držav EU, da za varovanje Evrope izkoristijo tehnologijo.

Njeno delo temelji na spoštovanju temeljnih pravic in skladnosti z najzahtevnejšimi standardi varnosti in varstva podatkov.

Glavna naloga Agencije je operativno upravljanje:

Agencija je bila ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) 1077/2011, delovati je začela decembra 2012.

Sedež Agencije je v Talinu v Estoniji, naloge operativnega upravljanja obsežnih informacijskih sistemov izvajajo v Strasbourgu v Franciji, podporni center je v Sankt Johannu im Pongau v Avstriji.

Krum Garkov
izvršni direktor

Agencija Evropske unije za obsežne informacijske sisteme

Kontaktni podatki

Naslov

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Povezave