You are here:

Agentúra Európskej únie pre rozsiahle informačné systémy

Agentúra eu-LISA bola založená na prevádzkovanie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Aktívne podporuje vykonávanie politiky EÚ týkajúcej sa

  • azylu,
  • migrácie,
  • riadenia hraníc.

Agentúra eu-LISA sa zameriava na podporu krajín EÚ v ich úsilí využiť technológie na to, aby bola Európa bezpečnejšia.

Jej pôsobenie vychádza z dodržiavania základných občianskych práv a najprísnejších noriem bezpečnosti a ochrany údajov.

Kľúčovou úlohou agentúry eu-LISA je prevádzkové riadenie:

Agentúra bola zriadená nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a svoju činnosť začala v decembri 2012.

Ústredie agentúry eu-LISA sa nachádza v estónskom Tallinne. Prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov sa uskutočňuje v Štrasburgu (Francúzsko) so záložným pracoviskom v Sankt Johanne im Pongau (Rakúsko).

Krum Garkov
Výkonný riaditeľ

Agentúra Európskej únie pre rozsiahle informačné systémy

Kontaktné údaje

Adresa

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Odkazy