You are here:

Europees Agentschap voor grootschalige IT-systemen

eu-LISA is opgericht voor het beheer van omvangrijke informatiesystemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ten behoeve van het EU-beleid inzake:

  • asiel
  • migratie
  • grensbeheer

eu-LISA verleent zijn diensten in de eerste plaats aan EU-landen die met behulp van technologie Europa veiliger willen maken.

Daarbij eerbiedigt het de grondrechten van de burger en voldoet het aan de strengste normen voor veiligheid en gegevensbescherming.

De belangrijkste taak van eu-LISA is het operationeel beheer van:

Het agentschap is opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 en is december 2012 met zijn werkzaamheden begonnen.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Tallinn (Estland), terwijl het operationeel beheer van de grootschalige systemen vanuit Straatsburg (Frankrijk) gebeurt, met een back-upsite in Sankt Johann im Pongau (Oostenrijk).

Krum Garkov
Uitvoerend directeur

Europees Agentschap voor grootschalige IT-systemen

Contact

Adres

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Links