Navigācijas ceļš

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmām

Šī aģentūra tika izveidota, lai vadītu plašas informācijas sistēmas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Tā aktīvi palīdz īstenot ES politiku šādās jomās:

  • patvērums,
  • migrācija,
  • robežu pārvaldība.

EU-LISA mērķis ir palīdzēt ES valstīm izmantot tehnoloģijas, kas Eiropu darītu drošāku.

Tā darbojas, ievērojot pilsoņu pamattiesības un augstus drošības un datu aizsardzības standartus.

EU-LISA darbībā galvenā nozīme tiek pievērsta šādu sistēmu darbības pārvaldībai:

  • otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēma (SIS II), Englishčeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)español (es)français (fr)italiano (it)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)suomi (fi)svenska (sv)
  • Vīzu informācijas sistēma (VIS), Englishčeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)español (es)français (fr)italiano (it)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)suomi (fi)svenska (sv)
  • Eurodac. Englishčeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)español (es)français (fr)italiano (it)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)suomi (fi)svenska (sv)

Aģentūru izveidoja ar Regulu (ES) 1077/2011, tā sāka darbu 2012. gada decembrī.

Tās galvenais birojs atrodas Tallinā (Igaunija), bet lielapjoma sistēmu darbības pārvaldība noris Strasbūrā (Francija), savukārt Sanktjohannā Pongavā (Austrija) atrodas sistēmas dublējums ārkārtas situācijām.

Krums Garkovs (Krum Garkov)
Izpilddirektors

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?