You are here:

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų agentūra

Agentūra „eu-LISA“ buvo įsteigta didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijoms valdyti. Ji aktyviai remia šių sričių ES politikos įgyvendinimą:

  • prieglobsčio,
  • migracijos,
  • sienų valdymo.

Agentūra „eu-LISA“ remia ES šalių pastangas siekti didesnio saugumo Europoje pasitelkus technologijas.

Ji veikia užtikrindama pagrindinių pilietinių teisių apsaugą ir laikydamasi kuo griežčiausių saugumo ir duomenų apsaugos standartų.

Daugiausia dėmesio agentūra „eu-LISA“ skiria:

Agentūra įsteigta Reglamentu (ES) 1077/2011 ir pradėjo darbą 2012 m. gruodžio mėn.

Jos būstinė yra Taline (Estija), didelės apimties sistemų operacijų valdymas vykdomas Strasbūre (Prancūzija), o atsarginė stotis įrengta Pongau Sankt Johane (Austrija).

Krum Garkov
Vykdomasis direktorius

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų agentūra

Kontaktiniai duomenys

Adresas

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Nuorodos