You are here:

Agencija Europske unije za opsežne informacijske sustave

Agencija eu-LISA osnovana je kako bi se upravljalo opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. U okviru njezina djelovanja aktivno se podržava provedba politika EU-a u području:

  • azila
  • migracije
  • upravljanja granicama.

Djelovanje agencije eu-LISA usmjereno je na pružanje podrške državama članicama u njihovu nastojanju da iskoriste tehnologiju radi stvaranja sigurnije Europe.

Osnova njezina djelovanja jest poštovanje temeljnih građanskih prava i usklađenost s najzahtjevnijim sigurnosnim standardima i standardima za zaštitu podataka.

Djelovanje agencije eu-LISA najviše je usmjereno na operativno upravljanje:

Osnovana Uredbom (EU) 1077/2011, započela je s radom u prosincu 2012.

Sjedište agencije eu-LISA nalazi se u Tallinnu u Estoniji, no funkcioniranjem opsežnih informacijskih sustava upravlja se iz Strasbouga u Francuskoj, dok je pričuvna lokacija Sankt Johann im Pongau u Austriji.

Krum Garkov
Izvršni direktor

Agencija Europske unije za opsežne informacijske sustave

Kontaktni podaci

Adresa

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

PovezniceLinkovi