You are here:

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF

Cuireadh eu-LISA ar bun chun córais faisnéise fairsinge a bhainistiú i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais. Tugann sé tacaíocht ghníomhach do chur chun feidhme bheartais an AE maidir le:

  • tearmann
  • imirce
  • bainistiú teorann

Tá eu-LISA dírithe ar thacaíocht a thabhairt do thíortha an AE agus iad ag saothrú teicneolaíochta chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte.

Bíonn sé ag feidhmiú i gcomhréir le cearta sibhialta bunúsacha agus le caighdeáin an-dian maidir le slándáil agus cosaint sonraí.

Is é bainistiú oibríochtúil na nithe seo a leanas is príomhchuspóir do eu-Lisa:

Le Rialachán (AE) 1077/2011 a cuireadh ar bun é agus cuireadh ar obair é mí na Nollag 2012.

Tá ceannoifig eu-LISA i dTaillinn na hEastóine, ach déantar bainistiú oibríochtúil ar na córais mhórscála in Strasbourg na Fraince agus tá láithreán cúltaca in Sankt Johann in Pongau na hOstaire.

Krum Garkov
An Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF

Sonraí teagmhála

Seoladh

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Naisc