You are here:

an Ghníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais TF ar mhórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

Forléargas

  • Ról: Tacaíocht a thabhairt don Aontas Eorpach ina bheartas maidir le ceartas agus gnóthaí baile trí chórais TF ar mhórscála a bhainistiú
  • Stiúrthóir: Krum GARKOV
  • Bliain a bunaithe: 2011, ag feidhmiú ón 1 Nollaig 2012
  • Líon ball foirne: 137
  • Suíomh: Príomh-ionad: Taillinn na hEastóine, suíomh oibríochta: Strasbourg na Fraince, suíomh cúltaca: Sankt Johann im Pangau san Ostair
  • Suíomh gréasáin: eu-LISA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en)

Tugann eu-LISA tacaíocht theicneolaíoch do thíortha an Aontais Eorpaigh ina n-iarrachtaí an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte.

A ndéanann sé

Bainistítear na córais TF ar mhórscála

  • a chosnaíonn slándáil inmheánach na dtíortha Schengen
  • a chuireann ar chumas na dtíortha Schengen sonraí víosa a mhalartú
  • a chinneann cén tír den Aontas Eorpach a bhfuil uirthi iarratas ar thearmann ar leith a scrúdú.

Áirithíonn eu-LISA gur féidir le muintir na hEorpa taisteal faoi shaoirse laistigh den Aontas Eorpach, gan slándáil na hEorpa a bheith thíos leis.

Tástálann an ghníomhaireacht teicneolaíochtaí nua freisin le córas bainistithe teorann an Aontais a dhéanamh níos nua-aimseartha, éifeachtúla, sláine. Ba í a chomhordaigh, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit rannpháirteacha agus leis na hinstitiúidí Eorpacha, an tástáil agus an obair leantach a rinneadh ar an treoirthionscadal le haghaidh Teorainneacha Cliste Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) , an anailís ar na torthaí ón treoirthionscadal sin agus an tuairisciú faoi.

Struchtúr

Tá bord bainistíochta, stiúrthóir feidhmiúcháin agus grúpaí comhairleacha ag an ngníomhaireacht le haghaidh gach ceann de na córais a bhainistíonn sí.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Cuireann eu-LISA an creat teicniúil agus oibríochtúil ar fáil lena gcinntítear gur féidir leis na daoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas a saol a chaitheamh, a gcuid oibre a dhéanamh agus a dturais a chur i gcrích ar an dóigh a bhfuil seantaithí acu uirthi anois. Bainistíonn sí na trí phríomhchóras TF a láimhseálann víosaí, iarratais ar thearmann agus comhroinnt faisnéise le slándáil limistéar Schengen a chosaint:

Oibríonn an ghníomhaireacht i ndlúthchomhar le Ballstáit an Aontais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) , leis na hInstitiúidí Eorpacha Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) agus le gníomhaireachtaí eile i réimse an cheartais agus na ngnóthaí baile Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) , go háirithe:

Iad sin a bhaineann leas as

Na daoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas Eorpach óir cuirtear ar a gcumas taisteal faoi shaoirse agus faoi shábháilteacht san Aontas.

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF

Teagmháil

Seoladh

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Naisc
Líonraí sóisialta