You are here:

Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto

Eu-LISA-viraston tehtävänä on hallinnoida vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisia tietojärjestelmiä. Se tukee seuraavien alojen EU-politiikan täytäntöönpanoa:

  • turvapaikka-asiat
  • maahanmuutto
  • rajavalvonta.

Virasto auttaa EU-maita hyödyntämään teknologiaa EU:n turvallisuuden parantamiseksi.

Sen toiminnan perusperiaatteita ovat kansalaisten perusoikeuksien kunnioittaminen ja tiukkojen turvallisuus- ja tietosuojanormien noudattaminen.

Eu-LISA vastaa seuraavien järjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista:

Virasto perustettiin asetuksella (EU) 1077/2011, ja se aloitti toimintansa joulukuussa 2012.

Eu-LISAn keskustoimisto on Tallinnassa. Laajojen tietojärjestelmien operatiivinen hallinnointikeskus sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa ja varakeskus Sankt Johann im Pongaussa Itävallassa.

Krum Garkov
Toimitusjohtaja

Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto

Yhteystiedot

Osoite

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Linkit