Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto

Eu-LISA-viraston tehtävänä on hallinnoida vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisia tietojärjestelmiä. Se tukee seuraavien alojen EU-politiikan täytäntöönpanoa:

  • turvapaikka-asiat
  • maahanmuutto
  • rajavalvonta.

Virasto auttaa EU-maita hyödyntämään teknologiaa EU:n turvallisuuden parantamiseksi.

Sen toiminnan perusperiaatteita ovat kansalaisten perusoikeuksien kunnioittaminen ja tiukkojen turvallisuus- ja tietosuojanormien noudattaminen.

Eu-LISA vastaa seuraavien järjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista:

Virasto perustettiin asetuksella (EU) 1077/2011, ja se aloitti toimintansa joulukuussa 2012.

Eu-LISAn keskustoimisto on Tallinnassa. Laajojen tietojärjestelmien operatiivinen hallinnointikeskus sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa ja varakeskus Sankt Johann im Pongaussa Itävallassa.

Krum Garkov
Toimitusjohtaja

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.