You are here:

Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet

eu-LISA loodi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide juhtimiseks. Amet toetab aktiivselt ELi poliitika rakendamist järgmistes valdkondades:

  • varjupaik
  • ränne
  • piirihaldus

eu-LISA keskendub ELi liikmesriikide tegevuse toetamisele, eemärgiga muuta Euroopa tehnoloogia rakendamise abil turvalisemaks.

Amet järgib põhilisi kodanikuõigusi rangeimas kooskõlas turvalisuse ja andmekaitse alaste nõuetega.

eu-LISA põhieesmärk on järgmiste süsteemide operatiivjuhtimine:

Amet loodi määruse (EL) 1077/2011 alusel ning alustas tegevust 2012. aasta detsembris.

eu-LISA peakorter asub Tallinnas, suuremahuliste süsteemide operatiivjuhtimine toimub Strasbourgis (Prantsusmaa) ja varurajatis paikneb Sankt Johann im Pongaus (Austria).

Krum Garkov
Tegevdirektor

Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet

Kontaktandmed

Aadress

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Viidad