Navigatsioonitee

Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet

eu-LISA loodi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide juhtimiseks. Amet toetab aktiivselt ELi poliitika rakendamist järgmistes valdkondades:

  • varjupaik
  • ränne
  • piirihaldus

eu-LISA keskendub ELi liikmesriikide tegevuse toetamisele, eemärgiga muuta Euroopa tehnoloogia rakendamise abil turvalisemaks.

Amet järgib põhilisi kodanikuõigusi rangeimas kooskõlas turvalisuse ja andmekaitse alaste nõuetega.

eu-LISA põhieesmärk on järgmiste süsteemide operatiivjuhtimine:

  • teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) Englishčeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)español (es)français (fr)italiano (it)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)suomi (fi)svenska (sv)
  • viisainfosüsteem (VIS) Englishčeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)español (es)français (fr)italiano (it)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)suomi (fi)svenska (sv)
  • Eurodac. Englishčeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)ελληνικά (el)español (es)français (fr)italiano (it)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)suomi (fi)svenska (sv)

Amet loodi määruse (EL) 1077/2011 alusel ning alustas tegevust 2012. aasta detsembris.

eu-LISA peakorter asub Tallinnas, suuremahuliste süsteemide operatiivjuhtimine toimub Strasbourgis (Prantsusmaa) ja varurajatis paikneb Sankt Johann im Pongaus (Austria).

Krum Garkov
Tegevdirektor

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?