You are here:

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů

Agentura byla zřízena k tomu, aby řídila rozsáhlé informační systémy v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Podporuje provádění politiky EU týkající se:

  • azylu
  • migrace
  • správy hranic.

Hlavním úkolem agentury je pomáhat zemím EU v jejich úsilí využívat různé technologie k vytvoření bezpečnější Evropy.

Její provoz se řídí dodržováním základních občanských práv a přísných norem bezpečnosti a ochrany údajů.

Agentura je především pověřena řízením provozu:

Agentura byla zřízena nařízením (EU) č. 1077/2011 a její provoz byl zahájen v prosinci 2012.

Ústředí agentury se nachází v Tallinnu, zatímco provozní řízení rozsáhlých systémů probíhá ve Štrasburku. Zálohovací systémy byly umístěny do rakouského Sankt Johann im Pongau.

Krum Garkov
výkonný ředitel

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů

Kontaktní údaje

Adresa

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Odkazy