You are here:

Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи

eu-LISA бе създадена, за да управлява големи информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Агенцията подкрепя активно изпълнението на политиките на ЕС в областта на:

  • убежището
  • миграцията и
  • управлението на границите.

Действията на агенцията са насочени към подпомагане на усилията на държавите от ЕС за използване на технологиите с цел създаване на по-безопасна Европа.

Работата на агенцията се основава на спазването на основните граждански права и на най-строгите стандарти за сигурност и защита на данните.

eu-LISA осигурява преди всичко оперативното управление на:

Агенцията бе създадена с Регламент (ЕС) 1077/2011 и започна работа през декември 2012 г.

Седалището на eu-LISA е в Талин (Естония), а оперативното управление на широкомащабните системи се извършва в Страсбург (Франция) с резервен център в Санкт Йохан им Понгау (Австрия).

Крум Гърков
Изпълнителен директор

Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи

Координати за връзка

Адрес

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Връзки