You are here:

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на сво

Накратко

  • Роля: Подкрепа за изпълнението на политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи чрез управление на широкомащабни информационни системи
  • Директор: Крум ГЪРКОВ
  • Година на създаване: 2011 г., функционира от 1 декември 2012 г.
  • Брой на служителите: 137
  • Местоположение: Седалище: Талин (Естония), оперативно звено: Страсбург (Франция), клон за поддръжка: Санкт Йохан им Пангау (Австрия)
  • Уебсайт: eu-LISA Избор на превод за предходната връзка   English (en)

eu-LISA подпомага технологично усилията на страните от ЕС за повишаване на безопасността в Европа.

С какво се занимава

Управлява широкомащабни интегрирани информационни системи, които

  • поддържат вътрешната сигурност в държавите от Шенгенското пространство
  • дават възможност на държавите от Шенгенското пространство да обменят визови данни
  • определят кои държави от ЕС носят отговорност за разглеждането на дадена молба за убежище.

EU-LISA помага да се гарантира, че европейците могат да пътуват свободно в ЕС, без да се правят компромиси със сигурността в Европа.

Агенцията освен това изпитва нови технологии, за да помогне за създаването на по-съвременна, ефективна и сигурна система за управление на границите в ЕС. Тя координира фазата на изпитване на пилотния проект „Интелигентни граници“ Избор на превод за предходната връзка   English (en) , последващите мерки, анализа на резултатите и докладването за пилотния проект. Това стана в тясно сътрудничество с участващите страни от ЕС и европейските институции.

Структура

Агенцията има управителен съвет, изпълнителен директор и консултантски групи за всяка от системите, които управлява.

Как функционира

Тя осигурява техническа и оперативна рамка, за да се гарантира, че хората в ЕС могат да живеят, работят и пътуват така, както са свикнали и очакват. Агенцията управлява трите основни информационни системи, занимаващи се с визите, молбите за убежище и обмена на информация за гарантиране на сигурността на Шенгенското пространство:

Агенцията работи в тясно сътрудничество със страните от ЕС Избор на превод за предходната връзка   English (en) , институциите на ЕС Избор на превод за предходната връзка   English (en) и агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи Избор на превод за предходната връзка   English (en) , по-специално следните:

Кой има полза от това

Живеещите в ЕС, които могат да пътуват свободно в Съюза.

Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи

Координати за връзка

Адрес

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Връзки
социални мрежи