Sökväg

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) hjälper EU:s partnerländer att modernisera sina utbildningssystem så att folk kan få den kompetens de behöver i dynamiska ekonomier och samhällen. Vi menar att allmän utbildning och yrkesutbildning ingår i ett och samma utbildningssystem.

Vi samarbetar med EU:s grannländer genom olika externa samarbetsprogram:

 • Utvidgningen (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet)
 • Europeiska grannskapspolitiken (Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestina, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland)
 • Partnerskapet EU-Ryssland
 • Länder i Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan)

Vi driver projekt inom en rad olika områden, till exempel

 • livslångt lärande
 • anställbarhet och konkurrenskraft
 • lärarutbildning
 • kvalitetssäkring
 • lika möjligheter för kvinnor och minoritetsgrupper
 • referensramar för kvalifikationer
 • utbildning i företagande
 • kunskap för att ta sig ur fattigdom
 • teknik i undervisningen
 • förvaltning och öppenhet
 • invandrares kompetens.

Vår uppgift är bl.a. att

 • informera, ge råd och hjälpa EU med att utveckla personalpolitiken i partnerländerna
 • hjälpa aktörer i partnerländerna att bygga upp kapacitet inom personalutveckling
 • förmedla EU-stöd till aktörer i partnerländerna
 • främja nätverk och utbyte av information, erfarenheter och bra lösningar – både mellan EU och partnerländerna och bland partnerländerna.

ETF är ett internationellt expertcentrum. Vi samarbetar med olika aktörer för att främja och underlätta samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.  Det kan t.ex. vara

 • beslutsfattare, yrkesverksamma och bidragsgivare i EU och partnerländerna
 • europeiska och internationella institutioner som bilaterala givarorganisationer i EU-länderna, Världsbanken, OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och olika FN-organisationer.

Skapat: 1994

Direktör: Madlen Serban

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?