You are here:

Europeiska järnvägsbyrån – för säkra och kompatibla järnvägssystem

Europeiska järnvägsbyrån Visa översättning av föregående länk   English (en) ligger i Frankrike och ska bidra till att integrera de europeiska järnvägssystemen. Tanken är att göra tågtrafiken säkrare och se till att tågen kan köra över gränserna utan att stanna.

Sedan 2006 har byrån

  • arbetat med att ta fram gemensamma och ekonomiskt hållbara tekniska standarder Visa översättning av föregående länk   English (en) samt säkerhetsföreskrifter och säkerhetsmål Visa översättning av föregående länk   English (en) i samarbete med järnvägssektorn, nationella myndigheter, EU:s institutioner och andra organ,
  • rapporterat om säkerheten på järnvägarna i EU Visa översättning av föregående länk   English (en) ,
  • gått i spetsen för ansträngningar att skapa enhetliga standarder för signalsystemen Visa översättning av föregående länk   English (en) i hela Europa.

Byråns huvudkontor ligger i Valenciennes. Byrån har dessutom en anläggning för internationella konferenser i Lille.

Mr. Marcel Verslype,
Direktör

Europeiska järnvägsbyrån

Kontakt

Adress

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tfn
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Länkar