You are here:

Evropska železniška agencija: varnost in interoperabilnost evropskih železnic

Evropska železniška agencija Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) (ERA) si prizadeva povezati evropska železniška omrežja, in sicer s krepitvijo varnosti železniškega prevoza in interoperabilnosti omrežij, ki bo odpravila nepotrebno ustavljanje vlakov na mejah med državami.

Od leta 2006 Evropska železniška agencija:

  • razvija ekonomsko upravičene skupne tehnične standarde Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) ter varnostne ukrepe in Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) cilje v sodelovanju z železniškim sektorjem, nacionalnimi organi, institucijami EU in drugimi organi;
  • poroča o varnosti železnic v EU Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) ;
  • vodi prizadevanja za oblikovanje enotnih standardov železniške signalizacije Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) po vsej Evropi.

Sedež Evropske železniške agencije je v francoskem mestu Valenciennes, njeni konferenčni prostori pa so v bližnjem Lillu.

gospod Marcel Verslype,
Direktor

Evropska železniška agencija

Kontakt

Naslov

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Povezave