You are here:

Európska železničná agentúra – vyššia bezpečnosť a vzájomná kompatibilita železníc

Európska železničná agentúra Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) , ktorá sídli vo Francúzsku, napomáha integrácii európskych železničných systémov prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti vlakovej dopravy a zabezpečenia neprerušovaného prechodu hraníc.

Od roku 2006

  • sa agentúra v spolupráci s odvetvím železničnej dopravy, vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami EÚ a inými orgánmi podieľa na vypracovaní ekonomicky realizovateľných spoločných technických noriem Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) a bezpečnostných opatrení a cieľov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) ;
  • agentúra podáva správy o bezpečnosti železničnej dopravy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) v EÚ;
  • stojí agentúra v čele úsilia zameraného na vytvorenie spoločných signalizačných noriem Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) v celej Európe.

Sídlo agentúry je v meste Valenciennes. Agentúra disponuje aj priestormi pre medzinárodné konferencie, ktoré sa nachádzajú v Lille.

p. Marcel Verslype,
Riaditeľ

Európska železničná agentúra

Kontaktné údaje

Adresa

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Odkazy