Európska železničná agentúra – vyššia bezpečnosť a vzájomná kompatibilita železníc

Európska železničná agentúra English, ktorá sídli vo Francúzsku, napomáha integrácii európskych železničných systémov prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti vlakovej dopravy a zabezpečenia neprerušovaného prechodu hraníc.

 

Od roku 2006

  • sa agentúra v spolupráci s odvetvím železničnej dopravy, vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami EÚ a inými orgánmi podieľa na vypracovaní ekonomicky realizovateľných spoločných technických noriem a bezpečnostných opatrení a cieľov English;
  • agentúra podáva správy o bezpečnosti železničnej dopravy English v EÚ;
  • stojí agentúra v čele úsilia zameraného na vytvorenie spoločných signalizačných noriem v celej Európe.

Sídlo agentúry je v meste Valenciennes. Agentúra disponuje aj priestormi pre medzinárodné konferencie, ktoré sa nachádzajú v Lille.

 

p. Marcel Verslype,
Riaditeľ

Kontaktná adresa, konferenčné centrum v Lille:

European Railway Agency
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Všeobecná adresa agentúry pre poštový styk:

European Railway Agency
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?