You are here:

Agenţia Europeană a Căilor Ferate - promovarea securităţii şi interoperabilităţii căilor ferate

Situată în Franţa, AEF Traducerile linkului anterior   English (en) contribuie la integrarea sistemelor feroviare europene prin întărirea siguranţei trenurilor şi asigurând posibilitatea de traversare fără oprire a frontierelor statelor membre ale UE.

Începând din 2006, AEF:

  • lucrează la elaborarea unor standarde tehnice Traducerile linkului anterior   English (en) şi măsuri şi obiective de siguranţă comune şi viabile din punct de vedere economic Traducerile linkului anterior   English (en) , în colaborare cu sectorul feroviar, autorităţile naţionale, instituţiile UE şi cu alte organisme;
  • emite rapoarte referitoare la siguranţa feroviară în UE Traducerile linkului anterior   English (en) ;
  • coordonează eforturile de concepere a unor norme uniforme de semnalizare Traducerile linkului anterior   English (en) în întreaga Europă.

AEF are sediul principal la Valenciennes şi dispune de un centru pentru conferinţe internaţionale la Lille.

Dl. Marcel Verslype,
Director

Agenţia Europeană a Căilor Ferate

Contact

Adresă

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Linkuri