Europejska Agencja Kolejowa – bezpieczeństwo i interoperacyjność systemów kolejowych w Europie

Europejska Agencja Kolejowa (ang. European Railway Agency – ERA English) wspiera integrację europejskich systemów kolei żelaznej, działając na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pociągów i zapewnienia ciągłości obsługi na trasach międzynarodowych.

 

Od roku 2006 ERA:

  • we współpracy z sektorem kolejowym, władzami krajowymi, unijnymi i innymi organami działa na rzecz tworzenia wspólnych, uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia norm technicznych oraz środków bezpieczeństwa i wartości docelowych w dziedzinie bezpieczeństwa English
  • przygotowuje sprawozdania na temat bezpieczeństwa kolejowego w UE English
  • przewodniczy działaniom na rzecz stworzenia jednolitych norm sygnalizacji kolejowej w całej Europie.

Siedziba ERA mieści się we Francji − centrala operacyjna znajduje się w Valenciennes, a obiekty, w których odbywają się spotkania międzynarodowe i konferencje, w Lille.

 

Marcel Verslype,
Dyrektor

Adres dla odwiedzających, centrala w Valenciennes:

Adres dla odwiedzających, centrum konferencyjne w Lille:

Europejska Agencja Kolejowa
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Ogólny adres pocztowy Agencji:

Europejska Agencja Kolejowa
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?