You are here:

Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji – promozzjoni ta' sistemi tal-ferroviji siguri u kompatibbli

L-ERA Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) , li hija bbażata fi Franza qed tagħti daqqa t'id fl-integrazzjoni tas-sistemi ferrovjarji Ewropej biex tagħmel il-ferroviji aktar siguri u kapaċi li jaqsmu fruntieri nazzjonali mingħajr ma jiefqu.

Mill-2006, l-ERA:

  • ħadmet biex tiżviluppa livelli tekniċi Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) li huma ekonomikament vijabbli kif ukoll miżuri u miri ta' sigurtà Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) f'kooperazzjoni mas-settur tal-ferroviji, l-awtoritajiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet tal-UE u entitajiet oħra.
  • irrappurtat dwar is- sigurtà ferrovjarja tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) .
  • kienet minn ta' quddiem fil-ħidma biex jinħolqu livelli ugwali fis-senjalazzjoni Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   English (en) madwar l-Ewropa.

Il-kwartieri ġenerali tal-ERA jinsabu f'Valenciennes, filwaqt li l-faċilitajiet għall-konferenzi internazzjonali qegħdin Lille.

Mr. Marcel Verslype,
Direttur

Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji

Kuntatt

Indirizz

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Links