Navigācijas ceļš

Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA) — drošākas un savietojamas dzelzceļa sistēmas

EDA English, kas atrodas Francijā, palīdz integrēt Eiropas dzelzceļa sistēmas, lai vilcienu satiksme būtu drošāka un turpinātos visā Eiropā bez apstāšanās uz valstu robežām.

 

Kopš 2006. gada EDA ir

  • izstrādājusi ekonomiski izdevīgus tehniskos standartus un mērķus un pasākumus drošuma uzlabošanai English, sadarbojoties ar dzelzceļa nozari, dalībvalstu un ES iestādēm un citām struktūrām,
  • sagatavojusi ziņojumus par dzelzceļa drošumu ES English,
  • uzņēmusies iniciatīvu izveidot vienotus signālstandartus visā Eiropā.

EDA galvenais birojs atrodas Valensjēnā, bet starptautiskās konferences parasti notiek Lillē.

 

Mr. Marcel Verslype,
Direktors

Konferenču centra adrese Lille:

Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Aģentūras pasta adrese:

European Railway Agency
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?