You are here:

Eiropas Dzelzceļa aģentūra (EDA) — drošākas un savietojamas dzelzceļa sistēmas

EDA Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , kas atrodas Francijā, palīdz integrēt Eiropas dzelzceļa sistēmas, lai vilcienu satiksme būtu drošāka un turpinātos visā Eiropā bez apstāšanās uz valstu robežām.

Kopš 2006. gada EDA ir

  • izstrādājusi ekonomiski izdevīgus tehniskos standartus Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) un mērķus un pasākumus drošuma uzlabošanai Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) , sadarbojoties ar dzelzceļa nozari, dalībvalstu un ES iestādēm un citām struktūrām,
  • sagatavojusi ziņojumus par dzelzceļa drošumu ES Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) ,
  • uzņēmusies iniciatīvu izveidot vienotus signālstandartus Izvēlieties saites tulkojumu   English (en) visā Eiropā.

EDA galvenais birojs atrodas Valensjēnā, bet starptautiskās konferences parasti notiek Lillē.

Mr. Marcel Verslype,
Direktors

Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Ta-lr
+33 3 27 09 65 00
Fakss
+33 3 27 33 40 65
Saites