An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid - ag cur córas iarnróid sábháilte comhoiriúnach chun cinn

Gníomhaireacht í an ERA English atá lonnaithe sa Fhrainc agus a chabhraíonn chun córais iarnróid Eorpacha a lánpháirtiú trí thraenacha a dhéanamh níos sábháilte agus a chur ar a gcumas teorainneacha náisiúnta a thrasnú gan stopadh.

 

Seo an méid atá déanta ag an ERA ó 2006 ar aghaidh:

  • d’oibrigh sí chun comhchaighdeáin theicniúla a fhorbairt a bheidh inmharthana ó thaobh an gheilleagair English agus bearta agus spriocanna sábháilteachta English a fhorbairt i gcomhar leis an earnáil iarnróid, le húdaráis náisiúnta, le hinstitiúidí an AE agus le comhlachtaí eile.
  • thuairiscigh sí ar shábháilteacht iarnróid san AE English.
  • threoraigh sí iarrachtaí chun caighdeáin chomharthaíochta aonfhoirmeacha a chruthú English ar fud na hEorpa.

Tá ceannáras an ERA in Valenciennes agus tá áiseanna aici le haghaidh comhdhálacha idirnáisiúnta in Lille.

 

An tUasal Marcel Verslype,
Stiúrthóir

Seoladh cuairte, ionad comhdhála in Lille:

An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - An Fhrainc

Seoladh ginearálta poist na Gníomhaireachta:

An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?