You are here:

An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid - ag cur córas iarnróid sábháilte comhoiriúnach chun cinn

Gníomhaireacht í an ERA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) atá lonnaithe sa Fhrainc agus a chabhraíonn chun córais iarnróid Eorpacha a lánpháirtiú trí thraenacha a dhéanamh níos sábháilte agus a chur ar a gcumas teorainneacha náisiúnta a thrasnú gan stopadh.

Seo an méid atá déanta ag an ERA ó 2006 ar aghaidh:

  • d’oibrigh sí chun comhchaighdeáin theicniúla a fhorbairt a bheidh inmharthana ó thaobh an gheilleagair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) agus bearta agus spriocanna sábháilteachta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) a fhorbairt i gcomhar leis an earnáil iarnróid, le húdaráis náisiúnta, le hinstitiúidí an AE agus le comhlachtaí eile.
  • thuairiscigh sí ar shábháilteacht iarnróid san AE Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) .
  • threoraigh sí iarrachtaí chun caighdeáin chomharthaíochta aonfhoirmeacha a chruthú Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) ar fud na hEorpa.

Tá ceannáras an ERA in Valenciennes agus tá áiseanna aici le haghaidh comhdhálacha idirnáisiúnta in Lille.

An tUasal Marcel Verslype,
Stiúrthóir

An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid

Teagmháil

Seoladh

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Teileafón
+33 3 27 09 65 00
Facs
+33 3 27 33 40 65
Naisc