You are here:

Euroopan rautatievirasto – tavoitteena rautatiejärjestelmien turvallisuus ja yhteensopivuus

Ranskassa sijaitseva Euroopan rautatievirasto Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) (ERA) edistää Euroopan rautatiejärjestelmien yhtenäistämistä. Tavoitteena on parantaa junien turvallisuutta ja kehittää niitä niin, että ne voivat liikennöidä maasta toiseen pysähtymättä.

Euroopan rautatievirasto on toiminut vuodesta 2006. Sen tehtäviin kuuluu

  • osallistua yhteisten teknisten standardien Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) sekä turvallisuustoimenpiteiden ja -tavoitteiden Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) määrittämiseen taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen ja yhteistyössä rautatieliikenteen toimijoiden, kansallisten viranomaisten, EU-toimielinten ja muiden tahojen kanssa,
  • raportoida EU:n rautateiden turvallisuudesta Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) ,
  • johtaa hanketta, jonka tavoitteena on luoda eurooppalaiselle rautatieliikenteelle yhdenmukaiset merkinantostandardit Näytä edellisen linkin kieliversiot   English (en) .

Viraston päämaja on Valenciennesissa ja kansainvälisten kokousten järjestämiseen tarkoitetut tilat Lillessä Ranskassa.

Marcel Verslype,
Johtaja

Euroopan rautatievirasto

Yhteystiedot

Osoite

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

P.
+33 3 27 09 65 00
F.
+33 3 27 33 40 65
Linkit