You are here:

Euroopa Raudteeagentuur – edendab turvalisi ja koostalitusvõimelisi raudteesüsteeme

ERA Valige lingiga seotud tõlked   English (en) aitab kaasa Euroopa raudteesüsteemide integreerimisele, et rongisõit oleks ohutu ning rongid saaksid ületada riigipiire peatumata.

Alates 2006. aastast on ERA ülesanneteks:

  • töötada koostöös raudteesektoriga, liikmesriikide asutustega, ELi institutsioonidega ja muude organisatsioonidega välja majanduslikult tasuvad ühised tehnilised standardid Valige lingiga seotud tõlked   English (en) ning turvameetmed ja eesmärgid Valige lingiga seotud tõlked   English (en) .
  • koostada ELi raudteede ohutust Valige lingiga seotud tõlked   English (en) käsitlevaid aruandeid.
  • panustada kõikjal Euroopas ühtsete signaliseerimisnõuete Valige lingiga seotud tõlked   English (en) loomisesse.

ERA asub Prantsusmaal. Selle peakorter asub Valenciennes´is ja rahvusvaheliste konverentside keskus Lille´is.

Hr Marcel Verslype,
Direktor

Euroopa Raudteeagentuur

Kontakt

Aadress

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Faks
+33 3 27 33 40 65
Viidad