Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων – Προώθηση ασφαλών και συμβατών σιδηροδρομικών συστημάτων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση.

 

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA:

Η έδρα του ERA βρίσκεται στην πόλη Valenciennes και οι εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή διεθνών συσκέψεων και συνεδρίων στη Lille.

 

Κ. Marcel Verslype,
Διευθυντής

Διεύθυνση υποδοχής στο συνεδριακό κέντρο της Λίλλης:

European Railway Agency
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Γενική ταχυδρομική διεύθυνση του Οργανισμού:

European Railway Agency
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;