Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων – Προώθηση ασφαλών και συμβατών σιδηροδρομικών συστημάτων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) English που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση.

 

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA:

  • εργάζεται για την οικονομικά βιώσιμη διαμόρφωση κοινών τεχνικών προτύπων καθώς και μέτρων και στόχων για την ασφάλεια English σε συνεργασία με τις υπηρεσίες σιδηροδρόμων, τις εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους φορείς.
  • εκπονεί εκθέσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην ΕΕ English.
  • ηγείται των εργασιών για την καθιέρωση ομοιόμορφων προτύπων σηματοδότησης σε όλη την Ευρώπη.

Η έδρα του ERA βρίσκεται στην πόλη Valenciennes και οι εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή διεθνών συσκέψεων και συνεδρίων στη Lille.

 

Κ. Marcel Verslype,
Διευθυντής

Διεύθυνση υποδοχής στο συνεδριακό κέντρο της Λίλλης:

European Railway Agency
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Γενική ταχυδρομική διεύθυνση του Οργανισμού:

European Railway Agency
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;