Cesta

Evropská agentura pro železnice – posilování bezpečnosti a kompatibility železničních systémů

Evropská agentura pro železnice (ERA), která má sídlo ve Francii, pomáhá integrovat evropské železniční systémy – usiluje o to, aby vlaky byly bezpečnější a aby mohly přejíždět hranice jednotlivých států bez zastávek.

 

Od roku 2006 ERA

Ústředí ERA se nachází ve Valenciennes. K pořádání mezinárodních konferencí využívá zázemí v Lille.

Mr. Marcel Verslype,
Ředitel

Kontaktní adresa konferenčního centra v Lille:

European Railway Agency
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

Obecná poštovní adresa agentury:

European Railway Agency
BP 20392
F-59307 Valenciennes Cedex

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?