You are here:

Европейска железопътна агенция - насърчаване на безопасни и конкурентни железопътни системи

Създадена във Франция, ERA Избор на превод за предходната връзка   English (en) съдейства за интегрирането на Европейските железопътни системи с цел безопасни влакове, които не спират на националните граници.

От 2006г. ERA

  • се стреми да разработи общи икономически устойчиви технически стандарти Избор на превод за предходната връзка   English (en) и мерки за безопасност и цели Избор на превод за предходната връзка   English (en) в сътрудничество с железопътния сектор, националните власти, институциите на ЕС и други органи.
  • отчитането на железопътната сигурност в ЕС Избор на превод за предходната връзка   English (en) .
  • допринесе за създаването на единни стандарти за сигнализиране Избор на превод за предходната връзка   English (en) в цяла Европа.

Европейската железопътна агенция (ERA) е със седалище във Валенсиенс и офиси за международни конференции в Лил.

Г-н Марсел Верслип,
Директор

Европейска железопътна агенция

Координати за връзка

Адрес

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Тел
+33 3 27 09 65 00
Факс
+33 3 27 33 40 65
Връзки