You are here:

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Översikt

 • Uppgift: Enisa är ett expertcentrum för it-säkerheten i Europa
 • Direktör: Udo Helmbrecht
 • Inrättad: 2004
 • Antal anställda: 65
 • Plats: Huvudkontor i Heraklion och kontor i Aten (Grekland)
 • Webbplats: ENISA Visa översättning av föregående länk English (en)

Enisa, EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, är ett expertcentrum för it-säkerheten i Europa. Enisa hjälper EU och EU-länderna att bättre förebygga, upptäcka och åtgärda problem.

Vad gör Enisa?

Enisa tar fram praktiska råd och lösningar för den offentliga och privata sektorn i EU-länderna och för EU-institutionerna och ska bland annat

Enisa publicerar också rapporter och studier om it-säkerhet om bland annat

Enisa är med och tar fram EU:s politik och lagstiftning om nät- och informationssäkerhet och bidrar på så vis också till ekonomisk tillväxt på EU:s inre marknad.

Läs mer i Enisas arbetsprogram Visa översättning av föregående länk English (en)

Organisation

Enligt EU-förordning nr 526/2013 Visa översättning av föregående länk English (en) om EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet ska det finnas en verkställande direktör Visa översättning av föregående länk English (en) , en styrelse Visa översättning av föregående länk English (en) , en direktion och en ständig intressegrupp Visa översättning av föregående länk English (en) .

Hur arbetar Enisa?

Enisa samarbetar om forskning och kommunikation med Europol och Europeiska it-brottscentrumet (EC3) Visa översättning av föregående länk English (en) .

Man hjälper också följande EU-byråer med it-säkerhet:

Vem gynnas?

Enisas viktigaste målgrupp är den offentliga sektorn, särskilt

 • EU-ländernas myndigheter
 • EU-institutionerna.

Andra som gynnas är

 • it-industrin (telekomföretag, internetleverantörer och andra it-företag)
 • näringslivet, särskilt småföretag
 • experter på nät- och informationssäkerhet, t.ex. incidenthanteringsorganisationer
 • forskare
 • allmänheten.

 

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet

Kontaktuppgifter till

Adress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tfn
+30 28 14 40 9710
Länkar