You are here:

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Enisa – för ett säkrare informationssamhälle

Med tanke på att datorer, mobiltelefoner, banker och Internet tar allt större plats i våra liv och är allt viktigare för ekonomin, måste de fungera tillsammans.

Enisas uppgift är att garantera en hög nivå på nät- och informationssäkerheten i EU genom att

  • ge expertråd om nät- och informationssäkerhet till nationella myndigheter och EU-institutionerna,

  • vara en knutpunkt för utbyte av goda lösningar,

  • underlätta kontakterna mellan EU-institutionerna, de nationella myndigheterna och näringslivet.

Tillsammans med EU-institutionerna och de nationella myndigheterna arbetar Enisa för att utveckla en säkerhetskultur för informationsnäten i EU.

Udo Helmbrecht,
Verkställande direktör

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Kontaktuppgifter till

Adress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tfn
+30 28 10 39 1280
Fax
+30 28 10 39 1410
Länkar