Navigacijska pot

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

ENISA – skrb za varnost evropske informacijske družbe

Računalniki, mobilni telefoni, bančno poslovanje so del sodobne družbe in gospodarstva, zato je njihovo pravilno delovanje odločilnega pomena.

Agencija ENISA skrbi za visoko stopnjo varnosti omrežij in informacij:

  • nacionalnim organom in institucijam EU ponuja strokovne nasvete v zvezi z varnostjo omrežij in informacij;
  • omogoča izmenjavo najboljših praks;
  • izboljšuje povezanost med institucijami EU, nacionalnimi organi in podjetji.

Agencija ENISA si skupaj z institucijami EU in nacionalnimi organi prizadeva razviti kulturo varnosti za informacijska omrežja v Evropski uniji.

 

Udo Helmbrecht,
Izvršni direktor

Poštni naslov:
ENISA (European Network and Information Security Agency)
P.O. Box 1309
71001 Heraklion - Kreta
Grčija

 Glej tudi

  • Imenik EU „Kdo je kdo“ pdfEnglish (en)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?