You are here:

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Pregled

 • Naloga: ENISA je strokovno središče za kibernetsko varnost v Evropi
 • Direktor: Udo Helmbrecht
 • Ustanovitev: 2004
 • Število zaposlenih: 65
 • Sedež: Heraklion (Grčija), urad v Atenah (Grčija)
 • Spletišče: ENISA Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

ENISA, Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij, je središče strokovnega znanja o kibernetski varnosti v Evropi. ENISA pomaga EU in državam EU, da se bolje opremijo in pripravijo za preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na probleme informacijske varnosti.

Naloge

ENISA zagotavlja praktične nasvete in rešitve za javni in zasebni sektor v državah in institucijah EU. To zajema:

 • organizacijo vseevropskih vaj v zvezi s kibernetsko varnostjo Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
 • pripravo nacionalnih strategij za kibernetsko varnost Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
 • spodbujanje sodelovanja med skupinami za odzivanje na računalniške grožnje in gradnjo zmogljivosti Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

ENISA tudi objavlja poročila in študije o vprašanjih kibernetske varnosti. Pripravila je študije o:

ENISA pomaga pri oblikovanju politike in zakonodaje EU o omrežni in informacijski varnosti. S tem prispeva h gospodarski rasti na evropskem notranjem trgu.

Več informacij o delu agencije v letnem programu dela Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Struktura

Uredbi EU št. 460/2004 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) in št. 526/2013 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij določata, da za delovanje agencije skrbijo izvršni direktor Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , upravni odbor Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , izvršni odbor in stalna interesna skupina Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Delovanje

Vsakodnevno delo agencije je opredeljeno v letnem programu dela, ki ga po obsežnem posvetovanju z upravnim in izvršnim odborom agencije pripravijo vsako leto.

ENISA ima tudi močno mrežo deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja, ki ji pomagajo na naslednjih področjih:

 • Strokovno znanje: predvidevanje in podpora Evropi pri soočanju z novimi izzivi na področju varnosti omrežij in informacij ob upoštevanju razvoja digitalnega okolja
 • Politike: pomoč državam članicam in institucijam EU pri razvoju in izvedbi politik, ki so potrebne za izpolnjevanje pravnih in regulativnih zahtev nacionalne informacijske varnosti
 • Zmogljivost: podpora Evropi pri izboljšanju najsodobnejših zmogljivosti na področju varnosti omrežij in informacij
 • Skupnost: izboljšanje sodelovanja med državami članicami in med skupnostmi s področja nacionalne informacijske varnosti

ENISA pri skupnih raziskavah in komunikaciji tesno sodeluje z Europolom in Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3).

Agencija v zvezi z vprašanji kibernetske varnosti tudi pomaga drugim agencijam EU:

Koristi

Delo agencije je namenjeno predvsem organizacijam javnega sektorja, zlasti:

 • vladam držav EU
 • institucijam EU

Agencija tudi pomaga:

 • industriji IKT (telekomunikacije, ponudniki internetnih storitev in podjetja IT)
 • poslovni skupnosti, zlasti malim podjetjem
 • strokovnjakom za omrežno in informacijsko varnost, denimo skupinam za odzivanje na računalniške grožnje
 • akademskim ustanovam
 • širši javnosti

 

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij

Kontakt

Naslov

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Povezave